3 / 13
Rodzeństwo Ratzinger w odświętnym stroju. Przyszły papież stoi po prawej stronie, trzymając w ręce piłkę niczym berło.
+

© 2017 Edizioni San Paolo s.r.l. (Za zgodą)