1 / 9
Michał, Rafał, Gabriel, Daniel
Wiele imion pochodzących z języków semickich zawiera w oryginale człon „el” (skrót od „Elohim”, które było imieniem Boga). Michał to po hebrajsku „mikā-el” i znaczy „któż jak Bóg”. Rafał – „rapha-el” (Bóg uzdrawia”), a Gabriel – „geber-el” („Bóg jest moim męstwem”). Wszystkie trzy imiona są imionami archaniołów. Człon „el” zawiera także popularne w Polsce imię Daniel, a także mniej znane: Samuel, Natanael, Ariel, Joel, Izrael.
+

© Shutterstock