4 / 9
Krzysztof, Krystian, Krystyn
Starożytni greccy chrześcijanie chętnie dawali swoim dzieciom dwuczłonowe imiona wywodzące się od imienia Chrystusa, tworzone na wzór popularnych w tej kulturze imion z członem „phóros”, czyli „niosący”. Właśnie w ten sposób powstało imię Christophóros, spolszczone w XV wieku jako Krzysztof. Natomiast w kręgu języka łacińskiego powstało imię „Christinus” (dosłownie: „Chrystusowy”, inaczej: „należący do Chrystusa”), które w naszym kraju przybrało postacie: Krystyn i Krystian.
+