5 / 9
Bogdan, Bogumił, Bogusław, Bożydar, Boguchwał
Większość imion z cząstką „bog”/„boż” funkcjonowało w językach słowiańskich w czasach przedchrześcijańskich. Wyraz „bog” oznaczał bóstwo, ale też zamożność (co do dzisiaj można zaobserwować np. w słowie „bogactwo” i „zboże”). Takie imiona miały zapewnić dzieciom przychylność niebios i powodzenie. Po przyjęciu chrześcijaństwa zaczęto nadawać dzieciom te imiona z myślą o Bogu chrześcijańskim.
+

© Shutterstock