6 / 9
Teofil, Teodor
Teofil to imię greckie, pochodzące od wyrazów: „theós” – Bóg i „phílos” – „przyjaciel”, „miłośnik”. Oznacza więc przyjaciela Boga albo osobę miłą Bogu. Natomiast Teodor powstał z połączenia słów „theós” i „dōros” – „darowany”. To ostatnie imię miało również swój łaciński odpowiednik: Deusdedit.
+

© PIXABAY