7 / 9
Mateusz, Maciej
Oba imiona pochodzą od hebrajskiego imienia Mattanja, czyli „dar Boga”, które przyszło do języka polskiego za pośrednictwem łacińskiego Matheus.
+