Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/9

Michał, Rafał, Gabriel, Daniel

Wiele imion pochodzących z języków semickich zawiera w oryginale człon „el” (skrót od „Elohim”, które było imieniem Boga). Michał to po hebrajsku „mikā-el” i znaczy „któż jak Bóg”. Rafał – „rapha-el” (Bóg uzdrawia”), a Gabriel – „geber-el” („Bóg jest moim męstwem”). Wszystkie trzy imiona są imionami archaniołów. Człon „el” zawiera także popularne w Polsce imię Daniel, a także mniej znane: Samuel, Natanael, Ariel, Joel, Izrael.
2/9

Eliasz

Eliasz (po hebrajsku: „el-iyajahu”) to imię – można by powiedzieć – podwójnie teoforyczne, bo pochodzi od dwóch imion Boga: „Elohim” i „Jahwe”. Tłumaczy się je jako „Pan jest moim Bogiem”.
3/9

Szymon, Symeon

Oba imiona pochodzą z jednego hebrajskiego źródła i znaczą „Bóg wysłuchał”. W chrześcijaństwie zachodnim upowszechniła się forma Szymon, we wschodnim – Symeon.
4/9

Krzysztof, Krystian, Krystyn

Starożytni greccy chrześcijanie chętnie dawali swoim dzieciom dwuczłonowe imiona wywodzące się od imienia Chrystusa, tworzone na wzór popularnych w tej kulturze imion z członem „phóros”, czyli „niosący”. Właśnie w ten sposób powstało imię Christophóros, spolszczone w XV wieku jako Krzysztof. Natomiast w kręgu języka łacińskiego powstało imię „Christinus” (dosłownie: „Chrystusowy”, inaczej: „należący do Chrystusa”), które w naszym kraju przybrało postacie: Krystyn i Krystian.
5/9

Bogdan, Bogumił, Bogusław, Bożydar, Boguchwał

Większość imion z cząstką „bog”/„boż” funkcjonowało w językach słowiańskich w czasach przedchrześcijańskich. Wyraz „bog” oznaczał bóstwo, ale też zamożność (co do dzisiaj można zaobserwować np. w słowie „bogactwo” i „zboże”). Takie imiona miały zapewnić dzieciom przychylność niebios i powodzenie. Po przyjęciu chrześcijaństwa zaczęto nadawać dzieciom te imiona z myślą o Bogu chrześcijańskim.
6/9

Teofil, Teodor

Teofil to imię greckie, pochodzące od wyrazów: „theós” – Bóg i „phílos” – „przyjaciel”, „miłośnik”. Oznacza więc przyjaciela Boga albo osobę miłą Bogu. Natomiast Teodor powstał z połączenia słów „theós” i „dōros” – „darowany”. To ostatnie imię miało również swój łaciński odpowiednik: Deusdedit.
7/9

Mateusz, Maciej

Oba imiona pochodzą od hebrajskiego imienia Mattanja, czyli „dar Boga”, które przyszło do języka polskiego za pośrednictwem łacińskiego Matheus.
8/9

Sebastian

To popularne imię zostało utworzone w starożytnym Rzymie od greckiego słowa „sebastós” („święty”) za pomocą łacińskiego sufiksu „-ianus”.
9/9

Amadeusz

To imię powstało w średniowieczu w kręgach zakonnych. Pochodzi od łacińskich słów: „amare” (kochać) i „deus” (Bóg), a więc oznacza człowieka kochającego Boga.