1/11
„Przyszedł, aby pomóc nam żyć: żeby poprzez naszą małość, podłość, nędzę, poprzez chęć prześlizgnięcia się przez świat w wygodzie i spokoju potrafiła się przebić nasza wspaniałość; żebyśmy, mali spryciarze, potrafili rzucić na szalę służby Dobru - siebie samych (ks. Mieczysław Maliński). Niech te święta będą dla Was czasem pełniejszego wejścia w tajemnicę Bożej miłości, która przyszła do nas w ubóstwie betlejemskiej stajni. Niech będą dla Was błogosławionym czasem radości i pokoju, który rozlewa się na wszystkie osoby, z którymi będziecie się spotykać.
2/11
„O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek całkowicie bezsilny, ale wszechpotężny Miłością. (Michael Quoist). Niech te święta będą czasem zachwytu nad Bożą miłością i umiejętności otwarcia się na nią.
3/11
„Jeśli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym” (Jan Paweł II). Życzymy Wam, byście w te święta dostrzegli zachwyt Pana Boga nad Wami. Niech Nowonarodzony pomnaża Waszą radość i wlewa w Wasze serca żywą nadzieję.
4/11
„Maryja pokazuje, że wiara zaczyna się od przyjęcia obietnicy Bożej - czyli od tego, co wydaje się niemożliwe” (bp Grzegorz Ryś). Niech w tę wyjątkową noc Wasze serca będą otwarte na głos anioła zwiastującego radość wielką - narodził się Mesjasz, nasz Zbawiciel! Idąc za wzorem Maryi pozwólcie, by Bóg zamieszkał w Was, urzeczywistniając tajemnicę betlejemską w każdym dniu Waszego życia.
5/11
„Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie” (Matka Teresa). Życzę Ci, żeby to Boże Narodzenie było czasem miłości - do tych, którzy są blisko i tych, z którymi tak wiele nas dzieli.
6/11
„Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim głosem. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi” (kard. Stefan Wyszyński). Niech te święta będą czasem przebaczenia i dawania drugich szans. Czasem wyciągniętych po długiej przerwie dłoni i rozpoczynania od nowa.
7/11
„Pomódlmy się w noc betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania. By wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki" (ks. Jan Twardowski). Niech w te święta, w które rodzi się Maleńka Miłość, Wasze serca będą zdolne do przebaczania. Niech potrafią słuchać, dostrzegać i doceniać.
8/11
Niech święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam pokój, radość, miłość i nadzieję. Niech będą czasem przebaczenia, oderwania się od zmartwień i nowego początku. Spędźcie je w spokoju, ciepłej, rodzinnej atmosferze.
9/11
Na te święta życzymy Wam otwartości serca i doświadczenia, że Bóg jest z nami. Niech ta cudowna obecność będzie źródłem radości, pokoju w sercu i nadziei, bo „dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych”.
10/11
„Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym…” (brat Roger). Abyśmy wędrując za światłem betlejemskiej gwiazdy, sami stawali się światłem dla innych. Pozwólmy, żeby Bóg nas kochał i uczmy się kochać tak, jak On nas nauczył. Błogosławionych świąt!
11/11
Niech to Boże Narodzenie przyniesie nam nową nadzieję na życie Bardziej, uważniej kochając innych i mądrzej - siebie. Bo „kto kocha – małe temu ogromnieje i lada promyk zolbrzymia nadzieję” (Norwid).