2 / 11
„O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek całkowicie bezsilny, ale wszechpotężny Miłością. (Michael Quoist). Niech te święta będą czasem zachwytu nad Bożą miłością i umiejętności otwarcia się na nią.
+

© Pexels | CC0