1 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak stoi przy rowerze.
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego