10 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak wśród tubylców.
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego