2 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak w rozmowie z czarownikiem z plemienia Batonga.
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego