3 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak podczas parzenia herbaty na pustyni.
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego