4 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak w Lesie Równikowym Ituri z członkami plemienia Mbuti (charakteryzją się niskim wzrostem).
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego