5 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak wśród buszmenów.
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego