6 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak ze strzelbą na ramieniu i upolowanym ptakiem. Na szyi ma zawieszony aparat fotograficzny.
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego