7 / 10
Podróżnik Kazimierz Nowak - portret.
+

© ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego