8 / 12
Giovanni Bellini, rok 1450. Na każdym z tych obrazów widzimy uczniów powalonych na ziemię. Tak wspomina to Ewangelista Mateusz: „obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli” (Mt 17,5n). [Museo Correr, Wenecja]
+

© Wikipedia | Domena publiczna