1 / 7
Ufaj swoim dobrym myślom
Nie ma życia pełnego i szczęśliwego bez ufności. Zaufanie owocuje trzema strumieniami: względem Boga, drugiego człowieka i świata oraz zaufaniem względem siebie samego. Tam, gdzie nie ma ufności, tam tracimy orientacje. Jeśli nie mam ufności – nie wiem, co jest dobre. Czasem musimy bardzo zaufać sobie, żeby się nie pogubić w tym świecie. Mamy obowiązek zaufania swojemu wnętrzu.
+

© Shutterstock