2 / 7
Wsparcie
Bez względu na wiek, stan zdrowia i charakter, małżonkowie powinni się bezwarunkowo wspierać. Świadomość, że zawsze będzie można liczyć na pomoc drugiego, pozwala budować związek w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju, które są fundamentem trwałości.
+

© PIXABAY