3 / 7
Zaangażowanie
Ten/ta który stoi obok ciebie, zaangażował się na całe życie. Pamiętasz o tym? To pozwoli wam przezwyciężyć wszelkie próby, nawet te pozornie ponad wasze siły. Oto dlaczego tak ważne jest małżeństwo: to relacja, która wykracza poza teraźniejszość. Najważniejsza nie jest ani wasza sytuacja finansowa, ani zdrowie, ani wiek. Szczęśliwi w małżeństwie są ci, którzy kochają się na zawsze i którzy ze wszystkich sił dbają o tę miłość. Nie znaczy to wcale, że są doskonali, lecz że dążą do tego i to daje im szczęście.
+

© Melinda Nagy - Shutterstock