4 / 7
Poświęcenie pierwszej partii różańców.
+

© RóżaniecRowerowy.pl