1/7
2/7
Poświęcenie linii produkcyjnej.
3/7
4/7
Poświęcenie pierwszej partii różańców.
5/7
6/7
7/7