3 / 22
s. Jana Kołakowska, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Administratorka w internacie dla dziewcząt.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA