4 / 22
s. Jana Maria Ściga, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Kierownik internatu dla dziewcząt.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA