4 / 14
Oto mój syn tuż przed tym, jak skorzystał z komputera, by wyszukać najlepszy sposób na powieszenie się. Dwa dni później to zrobił.
+

© Tasha Bernstein Collins - Facebook