7 / 9
Procesja w Niedzielę Palmową

© fot. arch. prywatne o. Andrzeja Ćwika CSsR