10 / 11
ŚWIĘTE WĘDZIDŁO Z CARPENTRAS: Uważa się, że w miejscu odnalezienia Krzyża Chrystusa, św. Helena odkryła na Golgocie także Święte Gwoździe. Gwóźdź, który przybił do Krzyża prawą rękę Jezusa, został zamontowany w wędzidle konia cesarza Konstantyna. Cesarz przechowywał relikwię, jednak później zginęła i została odkryta w miejscowości Carpentras, w regionie Vaucluse na południowym wschodzie Francji. Od roku 1260 Święte Wędzidło jest głównym elementem herbu miasta Carpentras.
+

© Véronique PAGNIER | Wikimedia | CC BY-SA 3.0