4 / 11
ŚWIĘTA TUNIKA: Wystawiana na widok publiczny co 50 lat, tunika przechowywana jest w Bazylice św. Dionizego w Argenteuil, we Francji. Przypuszcza się, że w szatę tę ubrany był Jezus w drodze na Kalwarię.
+

© Marc-Antoine Mouterde