5 / 11
CZEPEK Z CAHORS: W czasach Jezusa na głowy zmarłych nakładano płócienne czepki. Uważa się, że relikwia została zachowana przez apostołów po Zmartwychwstaniu i że pozostawała w Jerozolimie przez niemal 8 stuleci. Następnie została przekazana Karolowi Wielkiemu, który z kolei ofiarował czepek biskupowi Cahors we Francji. Czepek pogrzebowy jest obecnie przechowywany w miejscowej kaplicy św. Gausberta.
+

© Fair use | Unknown