10 / 10
Wincenty
W kalendarzu liturgicznym mamy dziewięciu błogosławionych i świętych Wincentych. Św. Wincenty a Paulo (1581-1660), syn niezamożnych rolników, został księdzem, ale traktował kapłaństwo raczej jako wygodny i dochodowy zawód. Pierwszym impulsem do zmiany była trzyletnia niewola w Tunisie, do której dostał się płynąć statkiem po Morzu Śródziemnym. Uciekł z niewoli, a potem został kapelanem i jałmużnikiem możnych, m.in. królowej Katarzyny Medycejskiej. Ważne nawrócenie przeżył, spowiadając umierającego, który wyznał mu, że przez całe życie udawał kogoś innego. Zrozumiał, że Bóg najlepiej daje się poznać w ubogich. Założył zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr szarytek.
+