4 / 10
Hieronim
Święty Hieronim (ok. 345 - 419 lub 420) został uznany za doktora Kościoła, czyli osobę, która wniosła ważny wkład w nauczanie Kościoła katolickiego. Pochodził z terenu dzisiejszej Chorwacji. Jeden z największych uczonych chrześcijańskiej starożytności, doradca papieży i teologów, mnich, asceta i propagator życia zakonnego, a przede wszystkim tłumacz Pisma Świętego z języków oryginalnych na łacinę (poświęcił temu dziełu 24 lata).
+

© Colin Maynard/Unsplash | CC0