5 / 10
Ambroży
Kolejny doktor Kościoła. Kiedy św. Ambroży (ok. 340-397) był niemowlęciem, ponoć na jego ustach usiadł rój pszczół, co miało być zapowiedzią jego przyszłych talentów oratorskich. Kolejne niezwykłe wydarzenie to jego wybór na biskupa Mediolanu. Kiedy rozgorzał spór między katolikami i arianami o to, kogo mianować na biskupa, jakieś dziecko zawołało „Ambroży biskupem” i chociaż kandydatura była wielkim zaskoczeniem dla wszystkich, łącznie z samym Ambrożym, uznano za głos Boży. Był wzorem pasterza – heroicznie oddany Bogu i ludziom, zdecydowanie zwalczający herezje, ale jednocześnie łagodny i rozważny. Napisał wiele kazań, hymnów, komentarzy do Biblii i listów.
+

© Ferenc Horvath | Unsplash