6 / 10
Wit
Św. Wit to sycylijski chłopiec zamęczony na początku IV wieku za wiarę w Jezusa. Był synem pogańskiego senatora, a poznał Boga dzięki swojej piastunce i jej mężowi. Kiedy ojciec dowiedział się, że syn jest chrześcijaninem, usiłował wymóc na nim apostazję, a potem doniósł na niego władzom. Chłopiec i jego opiekunowie zostali zanurzeni w kotle z wrzącym ołowiem i rzuceni na pożarcie dzikim zwierzętom. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli.
+

© Jens Johnsson/Unsplash | CC0