8 / 10
Idzi
Trudno znaleźć drugie imię, które tak bardzo straciło na popularności w ciągu wieków. W dawnej Polsce było ono powszechnie spotykane, o czym świadczą m.in. popularne nazwiska, które od niego pochodzą, np. Idzik, Idzikowski. A w 2019 r. w Polsce mieszkało zaledwie 524 mężczyzn o tym imieniu (nie nadano go ani jednemu noworodkowi). Bł. Idzi (Egidiusz) z Asyżu żył na przełomie XII i XIII wieku. Poruszony przykładem życia św. Franciszka i jego towarzyszy, przyłączył się do nich i wyruszył razem z nimi szlakiem znanych sanktuariów, żeby głosić Ewangelię. W Tunezji głosił Jezusa Saracenom. Podczas pielgrzymek zawsze zarabiał na swoje wyżywienie i nocleg własną pracą. Nie umiał czytać ani pisać, ale zyskał przydomek „nieuczonego teologa". Niektóre jego wypowiedzi zostały spisane i zebrane jako „Dicta aura” (Złote zdania).
+

© Les Anderson/Unsplash | CC0