10 / 10
W 2003 r. Ulmowie znaleźli się w grupie 122 polskich męczenników z okresu II wojny światowej, dla których rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W 2017 roku Kongregacja do spraw Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej wyłączyła rodzinę Ulmów z procesu zbiorowego. Dalsze starania o jej beatyfikację są prowadzone odrębnie.
+

© Zbiory Muzeum Polaków Ratujących Żydów