2 / 8
Teofania, XVI wiek
Na tej ikonie, zwanej „Teofanią Trójcy Świętej” (teofania to ze starogreckiego „objawienie”), pisarz usiłował zaaranżować obiekty tak, by podkreślić paradoks, że Jezus Chrystus mógł się objawić ludzkości poprzez akt uniżenia przed zwykłym człowiekiem (Janem Chrzcicielem). To właśnie Jan jest tym, który chrzci, ale przedstawiono go tak, jakby pochylał się nad Chrystusem. W ten sposób udało się podkreślić ten paradoks. Po prawej stronie rzeki znajduje się grupa świętych, która czeka na to, by okryć dopiero co ochrzczonego Jezusa.
+