4 / 8
Nie płacz po mnie, o Matko, XVI wiek
Na tej XVI-wiecznej ikonie Chrystus jest ukazany w stojącej pozycji tuż obok szlochającej Maryi. Ta postawa sugeruje, że Jezus ogłasza swoje Zmartwychwstanie. Tytuł dzieła kojarzy się z odbywającym się w Wielki Piątek nabożeństwem odprawianym przez wschodnich chrześcijan – to Lamentacje przy Grobie.
+

© Courtesy Tretyakov Gallery