6 / 8
Portret Fiodora Dostojewskiego, 1872
Ten olej na płótnie jest przykładem rosyjskiego realizmu w wydaniu Wasilija Pierowa. Tutaj namalował znanego na świecie pisarza Fiodora Dostojewskiego, który także przedstawiony jest w refleksyjnej pozie. Widać tutaj nawiązanie do „Chrystusa na pustyni” Kramskoja. Wybór zimnych kolorów i pastelowego światła ma tu zresztą to samo uzasadnienie.
+

© Courtesy Tretyakov Gallery