10 / 12
Wnętrze soboru Trójcy Świętej Kremlu w Pskowie

© Mikhail Markovskiy/Shutterstock