3 / 12
Jeden z licznych soborów w Pskowie

© A.G. Kalinenko