4 / 12
Sobór Trójcy Świętej na Kremlu w Pskowie
Jego początki sięgają XII wieku.
+

© Karasev Victor/Shutterstock