8 / 12
Sobór Trójcy Świętej Kremlu na Kremlu Pskowie
Świątynia została wzniesiona w 1138 roku w miejscu drewnianego kościółka z X wieku.
+

© Igor Grochev/Shutterstock