9 / 12
Pskowska świątynia zimą

© Walencienne/Shutterstock