1 / 5
Chrzest w Jordanie

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3, 17).

Chrzest jest nowym początkiem. W życiu Jezusa był początkiem misji, którą zlecił Mu Ojciec. Od tego momentu Jezus-Mesjasz z mocą zaczyna wielkie dzieło zbawiania człowieka. Dla mnie chrzest jest nie tylko nową misją, ale i nowym życiem. Daj mi, Jezu, siłę, abym nigdy nie sprzeciwił się temu, co otrzymałem na chrzcie świętym. Stałem się dzieckiem Boga, w którym Ojciec ma upodobanie. Niech na zawsze wyśpiewuję hymn dziękczynienia za to, że otworzyłeś mi drzwi do Kościoła, bo w nim pragnę żyć i umierać.

+

© Wikipedia | Domena publiczna