1 / 5
Zwiastowanie
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1, 31). Kierując się pragnieniem całkowitego oddania, polecam Ci, Jezu, w tej tajemnicy moje ciało. Wierząc głęboko w to, że wcielenie jest darem dla całego człowieka, chcę przyjąć Słowo Boga skierowane do mnie. Niech staje się we mnie ciałem i napełnia Duchem, który uświęca. Maryja, umocniona mocą Najwyższego, czyni ze swojego ciała chodzące tabernakulum. Staje się świątynią, w której mieszka Syn Boży. Obym zawsze pamiętał o tym, że ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała (1 Kor 6, 13).
+

© Wolfgang Sauber/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 at