3 / 5
Boże Narodzenie
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (Łk 2, 14). Tajemnica narodzenia Jezusa każe mi zastanowić się nad używaniem mojej woli. Bóg obiecuje pokój tym, którzy są ludźmi dobrej woli. Jezu, oddaję ci moją wolę i pragnę, aby zawsze skłaniała mnie ku dobru. Obym nie był głuchy na dobre natchnienia i głos sumienia. Pozwól, aby moja wola nie słabła pod naporem pokusy i cierpienia. Świadomy jestem tego, że często nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7, 19). Potrzebuję Twojej pomocy, Jezu, aby stary człowiek, który we mnie mieszka, nie miał władzy nad człowiekiem nowym, który żyje już tylko dla Ciebie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna