41 / 41
Małe Siostry z naszej Villa Guadalupe: (od lewej) siostra Christine, matka Rosario, siostra Mary Williams, siostra Lizeth. Reprezentują kolejno Chiny, Peru, Stany Zjednoczone, Filipiny i Afrykę.
+

© Jeffrey Bruno | Aleteia