23 / 33
Błogosławiony Stanley Rother, Okarche, Oklahoma