24 / 33
Błogosławiony Stanley Rother, Okarche, Oklahoma
W tym rodzinnym domu w Okarche znajdują się schody poświęcone członkom rodziny i mnóstwo fotografii tego uwielbianego męczennika, zabitego podczas służby ubogim w Gwatemali.
+